Hình ảnh cơ sở vật chất

  • Khoa sản Bệnh viện Thu Cúc

    Chào bác sĩ! Tôi có bầu 8 tuần, qua đồng nghiệp giới thiệu tôi được biết đến khoa sản Bệnh viện Thu Cúc và muốn sinh ở đây. Xin hỏi trong trường hợp nào thì sinh thường, trường hợp nào sinh mổ,... Xem tiếp