CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ

Nhằm phục vụ tốt hơn trong công tác khám chữa bệnh và đảm bảo quyền lợi cũng như tiện thanh toán bảo hiểm cho bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc đã ký kết thỏa thuận cung cấp dịch vụ Bảo lãnh Viện phí dành cho các chủ thẻ thuộc chương trình bảo hiểm sức khỏe của các công ty Bảo Hiểm. Từ ngày 5/9/2017 bộ phận Bảo hiểm bảo lãnh viện phí tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc làm việc từ 8h00 đến 20h30 từ thứ 2 đến chủ nhật.

Những loại thẻ bảo hiểm phi nhân thọ đã được chấp nhận thanh toán tại Thu Cúc:

Bảo hiểm Bảo Việt

Nội trú - Ngoại trú

Bảo hiểm Bảo Minh

Nội trú - Ngoại trú

Bảo hiểm dầu khí – PVI

Nội trú - Ngoại trú

Bảo hiểm Quân đội

Nội trú - Ngoại trú


Bảo hiểm IN SMART

Nội trú - Ngoại trú

Dịch vụ Bảo Hiểm Nam Á – Môi giới bảo hiểm Grassavoye Wills Việt Nam

Nội trú - Ngoại trú

Bảo hiểm Bưu điện – PTI

Nội trú - Ngoại trú

Bảo hiểm BIC

Nội trú - Ngoại trú

Bảo hiểm toàn cầu – GIC

Nội trú - Ngoại trú

Bảo hiểm Viễn Đông – VASS

Nội trú - Ngoại trú

Bảo hiểm Liberty

Ngoại trú - Nội trú - Chăm sóc thai sản

Bảo hiểm Prudential

Nội trú

Bảo hiểm PJICO

Nội trú - Ngoại trú

Bảo hiểm Blue Cross

Nội trú - Ngoại trú

Bảo hiểm Generali

Nội trú + Ngoại trú

Bảo hiểm AON

Nội trú + Ngoại trú

Bảo hiểm Marsh

Nội trú + Ngoại trú

Bảo hiểm Dai – Ichi

Nội trú

Bảo hiểm Pacific Cross

Nội trú + Ngoại trú

Bảo hiểm AIA

Nội trú

Care Plus

Nội trú - Ngoại trú

Care +

Nội trú - Ngoại trú

Bakco

Nội trú - Ngoại trú

FTC

Nội trú - Ngoại trú

UIC’s

Nội trú - Ngoại trú

JLT

Nội trú - Ngoại trú

VBI

Nội trú - Ngoại trú

ATACC

Nội trú - Ngoại trú