CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ

Nhằm phục vụ tốt hơn trong công tác khám chữa bệnh và đảm bảo quyền lợi cũng như tiện thanh toán bảo hiểm cho bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc đã ký kết thỏa thuận cung cấp dịch vụ Bảo lãnh Viện phí dành cho các chủ thẻ thuộc chương trình bảo hiểm sức khỏe của các công ty Bảo Hiểm.

Từ ngày 5/9/2017 bộ phận Bảo hiểm bảo lãnh viện phí tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc làm việc từ 8h00 đến 20h30 từ thứ 2 đến chủ nhật.

Những loại thẻ bảo hiểm phi nhân thọ đã được chấp nhận thanh toán tại Thu Cúc:

 • ATACC

  ATACC

  Nội trú - Ngoại trú
 • VBI

  VBI

  Nội trú - Ngoại trú
 • JLT

  JLT

  Nội trú - Ngoại trú
 • UIC’s

  UIC’s

  Nội trú - Ngoại trú
 • FTC

  FTC

  Nội trú - Ngoại trú
 • Bakco

  Bakco

  Nội trú - Ngoại trú
 • Care +

  Care +

  Nội trú - Ngoại trú
 • Care Plus

  Care Plus

  Nội trú - Ngoại trú
 • Bảo hiểm AIA

  Bảo hiểm AIA

  Nội trú
 • Bảo hiểm Pacific Cross

  Bảo hiểm Pacific Cross

  Nội trú + Ngoại trú
 • Bảo hiểm Dai – Ichi

  Bảo hiểm Dai – Ichi

  Nội trú
 • Bảo hiểm Marsh

  Bảo hiểm Marsh

  Nội trú + Ngoại trú
 • Bảo hiểm AON

  Bảo hiểm AON

  Nội trú + Ngoại trú
 • Bảo hiểm Generali

  Bảo hiểm Generali

  Nội trú + Ngoại trú
 • Bảo hiểm Blue Cross

  Bảo hiểm Blue Cross

  Nội trú - Ngoại trú
 • Bảo hiểm PJICO

  Bảo hiểm PJICO

  Nội trú - Ngoại trú
 • Bảo hiểm Prudential

  Bảo hiểm Prudential

  Nội trú
 • Bảo hiểm Liberty

  Bảo hiểm Liberty

  Ngoại trú - Nội trú - Chăm sóc thai sản
 • Bảo hiểm Viễn Đông – VASS

  Bảo hiểm Viễn Đông – VASS

  Nội trú - Ngoại trú
 • Bảo hiểm toàn cầu – GIC

  Bảo hiểm toàn cầu – GIC

  Nội trú - Ngoại trú
 • Bảo hiểm BIC

  Bảo hiểm BIC

  Nội trú - Ngoại trú
 • Bảo hiểm Bưu điện – PTI

  Bảo hiểm Bưu điện – PTI

  Nội trú - Ngoại trú
 • Dịch vụ Bảo Hiểm Nam Á – Môi giới bảo hiểm Grassavoye Wills Việt Nam

  Dịch vụ Bảo Hiểm Nam Á – Môi giới bảo hiểm Grassavoye Wills Việt Nam

  Nội trú - Ngoại trú
 • Bảo hiểm IN SMART

  Bảo hiểm IN SMART

  Nội trú - Ngoại trú
 • Bảo hiểm Quân đội

  Bảo hiểm Quân đội

  Nội trú - Ngoại trú
 • Bảo hiểm dầu khí – PVI

  Bảo hiểm dầu khí – PVI

  Nội trú - Ngoại trú
 • Bảo hiểm Bảo Minh

  Bảo hiểm Bảo Minh

  Nội trú - Ngoại trú
 • Bảo hiểm Bảo Việt

  Bảo hiểm Bảo Việt

  Nội trú - Ngoại trú